Zanzibar.jpg ZAPDD's sekretariat 31.08.2018 - Sidst redigeret - 31.08.2018

Zanzibar

Projektet startede i 2017. LEV’s partner på Zanzibar, ZAPDD, har 2.650 medlemmer, hvoraf 1.250 er personer med udviklingshæmning. Derfor står den lille organisation på fire medarbejdere overfor en stor udfordring i forhold til at forbedre livet for sine medlemmer. Det hjælper LEV med.

Projektet skal understøtte ZAPDD’s medlemmer i deres umiddelbare behov, som omhandler hjælp til oprettelse af forældregrupper og undervisning i FN’s handicapkonvention. Dermed lærer børn med udviklingshæmning og deres pårørende at advokere for deres egne rettigheder.

Derudover skal projektet på længere sigt hjælpe ZAPDD’s sekretariat med at få bedre overblik og kendskab til lokalafdelingernes arbejde samt viden om, hvad medlemmerne efterlyser, og hvor de i landet befinder sig.

På Zanzibar er nogle af de største udfordringer eksklusion og stigmatisering. I offentlige skoler bliver børn med udviklingshæmning ofte slået af andre børn, fordi de ser anderledes ud og agerer anderledes. Desværre behandler lærerne på skolerne børn med udviklingshæmning på samme måde. I andre tilfælde bliver børn med udviklingshæmning nægtet adgang til offentlige skoler på grund af deres handicap.

Et andet voksende problem er, at flere og flere sager dukker op, hvor både piger og drenge med udviklingshæmning bliver voldtaget, da de ikke kender deres rettigheder og er nemme at udnytte.