Sydafrika.jpg (1) Der ydes støtte til en forældregruppe 27.08.2018 - Sidst redigeret - 27.08.2018

Sydafrika

LEV har gennem siden 2001 - 2015 samarbejdet med Down Syndrome South Africa (DSSA), der trods navnet arbejder for alle grupper af udviklingshæmmede. I oktober 2014 blev projektet eksternt evalueret og læring dokumenteret. LEV og DSSA vil gerne dele de positive erfaringer med de vigtige partnere og centrale handicapparaplyer i Afrika. Projektet Break the barrier var en stor succes.

Projektet Break the barrier, styrkede DSSA’s kapacitet. DSSA indrog forældre til børn med udviklingshæmning bosiddende i Townships. DDSAs havde aktiviteter på alle niveauer i organisationen.

Projektets overordene formål var at bekæmpe den isolation, som familier oplevede. Familier, hvor der var et eller flere familiemedlemmer med udviklingshæmning.

ISydafrika lykkedes det i flere lokalsamfund at bryde et gammeldags kønsrollemønster, hvor kvinderne ellers bærer hele ansvaret for et udviklingshæmmet barn, mens faren i mange tilfælde forlader familien. Efter projektet blev flere fædre hos deres familier. Grupper udelukkende for fædre var et vigtigt redskab til at bryde mønstret. Som projektet udviklede sig, deltog flere fædre i aktiviteter i DSSA.

Break the barrier var også med til at styrke DSSAs medlemmer, så de bedre kunne hjælpe forældre og være proaktiv i forholdet til de lokale myndigheder. Endelig styrkedes DSSAs nationale niveau, idet projektet lykkedes med at forbedre kapaciteten til at inddrage det mere uformelle og ustrukturerede græsrodsniveau

Besøg DSSAs webside