myranmar.jpg Fra den første konference 2018 19.09.2018 - Sidst redigeret - 19.09.2018

Myanmar

Projektet startede i 2017. LEV’s partnere i Myanmar er forældredrevne foreninger, der arbejder på at forbedre livsvilkårene for deres børn med udviklingshæmning, som ofte udgør nogle af de fattigste personer i samfundet.

I dette projekt støtter LEV partnerne med at arbejde tættere sammen og med at etablere et uformelt netværk med en fælles strategi, der skal styrke foreningernes fælles ”stemme” i de forældredrevne foreninger. Samtidig skal partnerne opkvalificeres inden for basal organisationsudvikling. Det er en vigtig forudsætning, at organisationerne får den nødvendige støtte, hvis de skal kunne udføre kvalificeret rettighedsbaseret arbejde i fremtiden.

En særlig udfordring i Myanmar er, at forskellige forældreorganisationer har været uenige om, hvad der er bedst for personer med udviklingshæmning.

Forældrene til disse børn vil gerne lære dem at få en indkomst, som de kan leve af på længere sigt. Forældrene prøver også at skabe bedre sundhed hos deres børn, da sygdom, udover at være et voldsomt problem i sig selv, også presser familierne yderligere ud i fattigdom.

I Myanmar er de fleste forældre og pårørende bange for, hvad der skal ske med deres barn, bror eller søster med udviklingshæmning, hvis barnet en dag bliver alene. For der eksisterer ikke et socialt sikkerhedsnet.

LEVs projekt har vakt opsigt i handicapbevægelsen og i samfundet iøvrigt. To nationale tv-kanaler dækkede den første konference med workshops, og journalister fra de to største nyhedsbureauer i Myanmar har lavet artikler om projektet og vores partnere. Det er meget vigtigt, da der er cirka 53 millioner indbyggere i Myanmar, som har et meget begrænset eller ikke eksisterende kendskab til udviklingshæmning.