03.10.2018 - Sidst redigeret - 03.10.2018

Internationale projekter

Her finder du de lande, hvor LEV har eller har haft internationale projekter til fordel for personer med udviklingshæmning.

 

Myanmar

Projektet startede i 2017. LEV’s partnere i Myanmar er forældredrevne foreninger, der arbejder på at forbedre livsvilkårene for deres børn med udviklingshæmning, som ofte udgør nogle af de fattigste personer i samfundet.

Zanzania

Projektet startede i 2017. LEV’s partner på Zanzibar, ZAPDD, har 2.650 medlemmer, hvoraf 1.250 er personer med udviklingshæmning. Derfor står den lille organisation på fire medarbejdere overfor en stor udfordring i forhold til at forbedre livet for sine medlemmer. Det hjælper LEV med.

 

Rwanda
Rwanda

LEV startede sit projekt i Rwanda i 2013. Det afsluttede i 2015. LEVs partner i Rwanda hedder Collectif Tubakunde. Foreningen blev dannet i 2005 og består af 17 organisationer, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning.


Ghana

Ghana

I Ghana samarbejder LEV med Inclusion Ghana. Inclusion Ghana er et landsdækkende netværk med 21 medlemsorganisationer og mere end 100 lokale grupper, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres familier. Projektet startede op i 2009 og afsluttedes i 2016. I samme år videreførtes samarbejdet mellem LEV og Inclusion Ghana i et endnu større projekt.


Uganda

Uganda


I Uganda støtter LEV organisationen Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabilities (UPPID- tidligere UPACLED). UPPID udgøres af mere end 100 selvhjælpsgrupper fordelt over det meste af landet.

Sydafrika

Sydafrika

LEV har gennem siden 2001 - 2015 samarbejdet med Down Syndrome South Africa (DSSA), der trods navnet arbejder for alle grupper af udviklingshæmmede. I oktober 2014 blev projektet eksternt evalueret og læring dokumenteret. LEV og DSSA vil gerne dele de positive erfaringer med de vigtige partnere og centrale handicapparaplyer i Afrika. Projektet Break the barrier var en stor succes.